Ελλάδα, Οικονομική Ανάλυση

O Προϋπολογισμός του Κράτους και οι αποκλίσεις στην εκτέλεσή του

Συγγραφείς: Γκίκας Χαρδούβελης, Θεοδόσης Σαμπανιώτης, Μανώλης Δαβραδάκης
Έκδοση: Οικονομία & Αγορές, Eurobank Research, Τεύχος 9, 18 Δεκεμβρίου 2006, Έτος Ι

Κύρια σημέια: 

  • Στο διάστημα 1982-2005 και με εξαίρεση το έτος 1999, κάθε χρόνο το έλλειμμα της Κεντρικής Κυβέρνησης αποδεικνύεται μεγαλύτερο από το προϋπολογισθέν, με μέσο όρο απόκλισης 6,3% του συνολικού μεγέθους του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών.
  • Η απόκλιση στο έλλειμμα της Κεντρικής Κυβέρνησης τη δεύτερη περίοδο 1994-2005 μειώθηκε στο μισό της πρώτης περιόδου 1982-1993, στο 3,9% από 8,2% του συνολικού προϋπολογισμού.
  • Στον Τακτικό Προϋπολογισμό, τα έσοδα υπερεκτιμούνται και οι δαπάνες υποεκτιμούνται, με αποτέλεσμα οι αποκλίσεις των δύο επιμέρους μεγεθών να δρουν αθροιστικά στη συνολική απόκλιση του ελλείμματος.
  • Το σφάλμα στην πρόβλεψη του ΑΕΠ δεν είναι σε θέση να εξηγήσει το αντίστοιχο σφάλμα στην πρόβλεψη των στοιχείων του προϋπολογισμού, παρά τη σημαντική υποεκτίμηση του ονομαστικού ΑΕΠ, ιδιαίτερα μετά το 1995.
  • Σύμφωνα με ενδελεχή οικονομετρική ανάλυση, οι κυβερνήσεις πρώτα προϋπολογίζουν τα έσοδα και στη συνέχεια οριοθετούν τις μελλοντικές δαπάνες με βάση την πρόβλεψη για τα έσοδα.
  • Αντίστοιχα, η απόκλιση στα έσοδα κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, προηγείται της απόκλισης στις δαπάνες.
  • Σε αντίθεση με τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων υπερεκτιμούνται–ιδιαίτερα τη δεύτερη περίοδο 1993-2005, και λειτουργούν ως μαξιλάρι που απορροφά την υπερεκτίμηση των εσόδων, μειώνοντας έτσι τη συνολική απόκλιση στο έλλειμμα του ΠΔΕ.

Κατεβάστε τη μελέτη O Προϋπολογισμός του Κράτους και οι αποκλίσεις στην εκτέλεσή του σε pdf

Related Posts