Κρίση και χρηματοπιστωτικά ανοίγματα στην Ελλάδα. Μελέτη του καθηγητή Γκίκα Χαρδούβελη

“Κρίση και χρηματοπιστωτικά ανοίγματα στην Ελλάδα”, μελέτη του καθηγητή Γκίκα Χαρδούβελη για το μέλλον των τραπεζών. Οι τράπεζες σήμερα μετασχηματίζονται ραγδαία. Με λιγότερα υποκαταστήματα, περισσότερες ψηφιακές πλατφόρμες, λιγότερους υπαλλήλους, περισσότερη εξ αποστάσεως εργασία, και Read More …