Ελλάδα, Οικονομική Ανάλυση

Η ελληνική αγορά ακινήτων στα χρόνια της κρίσης

Συγγραφείς: Θεοδόσιος Σαμπανιώτης, Γκίκας Χαρδούβελης
Έκδοση: Οικονομία & Αγορές, Eurobank Research, Τόμος VII|Τεύχος 2, Ιούλιος 2012

Εισαγωγή:

Η χρηματοπιστωτική κρίση, που ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2007 με επίκεντρο την αγορά ακινήτων και τα στεγαστικά δάνεια χαμηλής εξασφάλισης (subprime mortages), γρήγορε επεκτάθηκε και απέκτησε διεθνείς διαστάσεις. Τότε αποκαλύφθηκαν οι αδυναμίες και οι ανισορροπίες του διεθνούς χρηματοπιστωτικού τομέα και όλο το διεθνές σύστημα απειλήθηκε με κατάρρευση.  Ιδίως τα γεγονότα που ακολούθησαν την χρεοκοπία της Lehman Brothers το Σεπτέμβρίο του 2008 ήταν κρίσιμααλλά και διδακτικά για τους κινδύνους που ενέχει η απορρύθμιση των αγορών και η υποτίμηση, απο τις εποπτικές αρχές αλλα και τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, των συσσωρευμένων κινδύνων στους ισολογισμούς υπερμοχλευμένων τραπεζών.  Η κρίση μεταφέρθηκε, μέσω του περιορισμού των πιστώσεων, στο διεθνές εμπόριο και την πραγματική οικονομία.  Μετατράπηκε σε παγκόσμια ύφεση…

Κατεβάστε τη μελέτη Η ελληνική αγορά ακινήτων στα χρόνια της κρίσης σε pdf

Related Posts