Ελλάδα, Οικονομική Ανάλυση

Η Ελλάδα μετά την κρίση

Ανακοίνωνση στο Επιστημονικό Συμπόσιο:
“Τομείς, ρήξεις και αδράνειες στη μεταπολεμική Ελλάδα”
της Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού & Γενικής Παιδείας, 19 Απριλίου 2013

Συγγραφέας: Γκίκας Χαρδούβελης
Έκδοση: Οικονομία & Αγορές, Eurobank Research, Τόμος VIII, Τέυχος 4, Απρίλιος 2013

Εισαγωγή:
Σήμερα, τον Απρίλιο του 2013, η Ελλάδα βρίσκεται στον έκτο χρόνο συνεχόμενης ύφεσης, με μια σωρευτική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας που στο τέλος του έτος θα πλησιάσει το 25% και με την ανεργία να έχει ήδη ξεπεράσει το 27%. Τα ερωτήματα είναι πολλά: Πότε θα σταματήσει η διαρκής πτώση στα εισοδήματα και το βιοτικό επίπεδο του Έλληνα πολίτη; Και όταν σταματήσει, ποιό θα είναι το σκηνικό στην Ελλάδα μετά την κρίση; Θα μπορέσει η χώρα μας να ανακάμψει και να ακολουθήσει με γρήγορους ρυθμούς τις ανεπτυγμένες οικονομίες της Δυτικής Ευρώπης, έστω ξεκινώντας από ένα πολύ χαμηλότερο σημείο βιοτικού επιπέδου; ή θα παραμείνει σε διαρκή στασιμότητα, που μεταφράζεται σε ακόμα μεγαλύτερη σχετική επιδείνωνησ του βιοτικού επιπέδου; Με βάση τη μέχρη σήμερα πορεία της οικονομίας και των συντελεστών της, στην παρούσα νακοίνωνση γίνεται προσπάθεια να διατυπωθούν τεκμηριωμένες προβλέψεις και να δοθούν όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένες απαντήσεις.

Κατεβάστε τη μελέτη Η Ελλάδα μετά την κρίση σε pdf

Related Posts