Ελλάδα, Οικονομική Ανάλυση

Μακροοικονομική Διαχείριση και η Ανάγκη Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων μετά την Είσοδο στη Νομισματική Ένωση

Συγγραφέας: Γκίκας Χαρδούβελης
Έκδοση: Οικονομία & Αγορές, Eurobank Research, Τόμος ΙΙ, Τεύχος 8, 23 Οκτωβρίου 2007

Κύρια σημεία: 

  • Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωζώνη περιόρισε τα παραδοσιακά εργαλεία μακροοικονομικής πολιτικής και ανέδειξε τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε πολιτική προτεραιότητας.
  • Συγχρόνως, αναίρεσε από τον μηχανισμό της αγοράς το ρόλο «τιμωρού» για τις ανισορροπίες στην οικονομία ή για την ανεπάρκεια της οικονομικής πολιτικής και, έτσι, μετέτρεψε τις οικονομικές κρίσεις του παρελθόντος σε ανισορροπίες διαφορετικού τύπου, που σωρεύονται χωρίς να γίνονται άμεσα αντιληπτές.
  • Μεγάλες ανισορροπίες είναι η έλλειψη ανταγωνιστικότητας, το υψηλό δημόσιο χρέος που θα αυξάνεται λόγω ασφαλιστικού, και η διευρυνόμενη ανισοκατανομή πλούτου και εισοδημάτων.
  • Οι απαιτούμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να ξεκινήσουν από το δημόσιο τομέα και τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών ώστε να γίνουν αποδεκτές από τους πολίτες και, στη συνέχεια, με διάλογο και συναίνεση να επεκταθούν και σε πτυχές της αγοράς εργασίας.

Κατεβάστε τη μελέτη Μακροοικονομική Διαχείριση και η Ανάγκη Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων μετά την Είσοδο στη Νομισματική Ένωση σε pdf

Related Posts