Ελλάδα, Οικονομική Ανάλυση

Ο Πληθωρισμός για Διαφορετικές Εισοδηματικές Τάξεις και η Εισαγωγή του Ευρώ

Συγγραφείς: Όλγα Κοσμά, Έλενα Σιμιντζή, Γκίκας Χαρδούβελης
Έκδοση: Οικονομία & Αγορές, Eurobank Research, Τόμος ΙΙ, Τεύχος 3, 27 Απριλίου 2007

Κύρια σημεία: 

  • Με βάση την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004/2005 για το εισόδημα των νοικοκυριών και τις καταναλωτικές τους συνήθειες, κατασκευάζονται δείκτες πληθωρισμού για τα «φτωχά» νοικοκυριά (21,7% του πληθυσμού) και τα «πλούσια» νοικοκυριά (29,5% του πληθυσμού).
  • Την περίοδο 1990-2007, δεν υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση του μέσου όρου του επιπέδου του πληθωρισμού ανάμεσα στα «φτωχά» και στα «πλούσια» νοικοκυριά…
  • …αφού υπάρχουν περίοδοι που τα «φτωχά» νοικοκυριά επιβαρύνονται περισσότερο και περίοδοι που επιβαρύνονται λιγότερο από τα «πλούσια» νοικοκυριά.
  • Μετά την εισαγωγή του ευρώ, η μέση ανατίμηση αγαθών και υπηρεσιών είναι ίδια για τους «φτωχούς» και για τους «πλούσιους».
  • Το ευρώ, όμως, συνοδεύεται από ένταση των ανισοτήτων σε επίπεδο αβεβαιότητας σε βάρος των «φτωχών»…
  • …Μάλιστα, όσο πιο «φτωχά» τα νοικοκυριά τόσο πιο επιβαρυντική η αλλαγή στην αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουν σε σχέση με τους «πλουσίους». Αυτό φαίνεται εξετάζοντας πιο ακραίες εισοδηματικά κατηγορίες, δηλαδή το 10% των φτωχότερων νοικοκυριών και το 10% των πλουσιότερων νοικοκυριών.

Κατεβάστε το Ο Πληθωρισμός για Διαφορετικές Εισοδηματικές Τάξεις και η Εισαγωγή του Ευρώ σε pdf