Ελλάδα, Οικονομική Ανάλυση

Οι Αντιλήψεις για τον Πληθωρισμό και η Επίδραση του Ευρώ

Συγγραφείς: Γκ.Χαρδούβελης, Ε. Σιμιντζή, Ο. Κοσμά
Έκδοση: Οικονομία & Αγορές, Eurobank Research, Τόμος ΙΙ, Τεύχος 5, 27 Ιουνίου 2007

Κύρια σημεία:

  • Τα ελληνικά νοικοκυριά εμφανίζονται ιδιαίτερα απαισιόδοξα για την πορεία του πληθωρισμού, κυρίως την περίοδο μετά την εισαγωγή του ευρώ σε φυσική μορφή το 2002.
  • Από το 2002, μια παρόμοια επιδείνωση των αντιλήψεων των νοικοκυριών για τον πληθωρισμό παρατηρείται και στην Ευρωζώνη. Αντίθετα, δεν διαπιστώνεται επιδείνωση
    στις 3 χώρες της ΕΕ-15 εκτός Ευρωζώνης.
  • Την περίοδο που προηγείται της υιοθέτησης του ευρώ, οι διακυμάνσεις στις αντιλήψεις των νοικοκυριών συμβαδίζουν με τις διακυμάνσεις του επίσημου πληθωρισμού τόσο στην Ελλάδα όσο και την Ευρωζώνη.
  • Μετά την 01/01/2002, όμως, όταν το ευρώ εισάγεται σε φυσική μορφή, η θετική συσχέτιση μεταξύ αντιλήψεων και πληθωρισμού καταστρέφεται, με τα δύο μεγέθη να ακολουθούν αυτόνομη πορεία.
  • Η διαφοροποίηση της συμπεριφοράς των αντιλήψεων για τον πληθωρισμό για την ομάδα των χωρών της ΕΕ-15 εκτός Ευρωζώνης ενισχύει το συμπέρασμα ότι υπάρχει αιτιώδης σχέση μεταξύ της υιοθέτησης του ευρώ σε φυσική μορφή και της αυξημένης απαισιοδοξίας για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη.
  • Τα ελληνικά νοικοκυριά λαμβάνουν υπόψη τους αγαθά «πρώτης ανάγκης» όταν διαμορφώνουν τις

Κατεβάστε την μελέτη Οι Αντιλήψεις για τον Πληθωρισμό και η Επίδραση του Ευρώ σε pdf

Related Posts