Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Γκίκα Α. Χαρδούβελη συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα ή αποστέλλοντας ένα email στη διεύθυνση info@hardouvelis.gr.