Κρίση και Τράπεζες στην Ελλάδα

Κρίση και Τράπεζες στην Ελλάδα
Author: Gikas A. Hardouvelis
MIT Press Book Presentation, “Beyond Austerity” edited by C. Meghir, C. Pissarides, D. Vayanos and N. Vettas, Presentation of the Financial Sector, Athens, Greece
October 2, 2017

Download Greek Crisis and Greek Banks pdf