Ακαδημαϊκές Δημοσιεύσεις, Books

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη και ο Πιστωτικός Κύκλος στην Ελλάδα

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη και ο Πιστωτικός Κύκλος στην Ελλάδα
Δημήτρης Βαγιανός, Μαργαρίτα Τσούτσουρα, Μιχάλης Χαλιάσος, Γκίκας Χαρδούβελης
Σελ. 273-334 του συλλογικού τόμου: “Πέρα από τη Λιτότητα: Για μια νέα Δυναμική στην Ελληνική Οικονομία”, επιμέλεια: Δημήτρης Βαγιανός, Νίκος Βέττας, Κώστας Μεγήρ, Χριστόφορος Πισσαρίδης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2017.

Beyond Austerity: Reforming the Greek Economy Book in MIT Press website