Τι φέρνουν οι νέες «εντολές» της ΕΚΤ για τις ελληνικές τράπεζες

Συνέντευξη με τίτλο: “Τι φέρνουν οι νέες «εντολές» της ΕΚΤ για τις ελληνικές τράπεζες”
Συνέντευξη στον Γιώργο Φιντικάκη
Liberal.gr
4 Οκτωβρίου 2017

Download Interview