Βιογραφικό Σημείωμα

 Ακαδημαϊκές Δημοσιεύσεις

 Οικονομική Ανάλυση

 Άρθρα στον Τύπο

 Ομιλίες/Παρουσιάσεις

 Ακαδημαϊκή Διδασκαλία
 
 Συλλογή Φωτογραφιών


 Συνδέσεις

 Επικοινωνία

 Κεντρική

 
1η συνάντηση Πρέσβεων Χωρών Μελών Ε.Ε. και υπό ένταξη Χωρών - Πρεσβεία Τσεχίας

BACK TO PHOTO GALLERY

11/02/2009
ο κ.Χαρδούβελης με τ
11 /02/2009
Το πάνελ της ημερίδα
1 /02/2009
ο κ.Γκίκας Χαρδούβελ
   

Designed for
Internet Explorer 7
Copyright 2009 ©

University of Piraeus
School of Finance and Statistics
Department of Banking and Financial Management
Karaoli & Dimitriou St. 80
185 34 Piraeus GR
E-mail: ghardouv@unipi.gr
Tel.:+30 210 4142136
Fax: +30 210 4142341