Δοκίμια

Στον πίνακα υπάρχουν όλα τα Δοκίμια από τον κ. Γκίκα Χαρδούβελη.

DateTitleAuthorsSSRN
December 2017Greek Sovereign Debt: Addressing Economic Distress and Growth in the Euro AreaP. Alexakis, G. Hardouvelis, D. Paxson, G. Sick, L. Trigeorgis3092688
October 2017Style Concentration in Ownership and Expected Stock ReturnsGikas A. Hardouvelis and Georgios I. Karalas3065191
April 28, 2011Hedge Funds and the US Real Estate Bubble: Evidence from NYSE Real Estate FirmsHardouvelis, Gikas A. and Stamatiou, Theodoros G.1455902
September 2007Consumer Confidence and ElectionsG. Hardouvelis, D.Thomakos962427
March 2004The Yield Spread as a Symmetric Predictor of Output and Inflation (CEPR Discussion Paper No. 4314)G. Hardouvelis, D.Malliaropoulos 497822
March 2003Asset Prices and the Need for New Policy Instruments: The Case of Countercyclical Margin Policy
(Issue:Banque De France- Symposium on New Technologies and Monetray Policy)
G. Hardouvelis
May 1996Greek Closed-End Fund Premia: Differences and Similarities with U.S. Premia and their Implications (CEPR Discussion Paper No. 1406)G. Hardouvelis, M.Tsiritakis8039