Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά (με κριτές)

Στον πίνακα υπάρχουν όλες οι Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά (με κριτές) από τον κ. Γκίκα Χαρδούβελη.

TitleAuthorsPublication
A Decade Long Economic Crisis: Cyprus versus Greece Gikas A. Hardouvelis and Ioannis Gkionis Cyprus Economic Policy Review, Vol. 10, No. 2, pp. 3-40 (2016)
Comment on ‘‘Lessons for Monetary Policy from the Euro-Area Crisis’’Gikas A. HardouvelisJournal of Macroeconomics , Volume 31, Part B, March 2014
External Financing, Growth and Stock ReturnsG. Hardouvelis, G.Papanastasopoulos, D.Thomakos, T.Wang European Financial Management, 2012, 18:5, pp 790-815
The impact of EMU on the equity cost of capitalG. Hardouvelis, D. Malliaropoulos and R. Priestley Journal of International Money and Finance, 2007, 26:2, pp.305-327
EMU and European Stock Market IntegrationG. Hardouvelis, D. Malliaropulos and R. Priestley Journal of Business, 2006, 79:1, pp 365-392
The Asymmetric Relation between Margin Requirements and Stock Market Volatility across Bull and Bear MarketsG. Hardouvelis, P. Theodossiou The Review of Financial Studies, Winter 2002, 15:5, 1525-1559
Asset Pricing Models with and without Consumption: An Empirical EvaluationG.Hardouvelis, D. Kim and Th. Wizman Journal of Empirical Finance, September 1996, 3: 267-301
Price Volatility and Futures MarginsG. Hardouvelis, D. Kim Journal of Futures Markets, February 1996
Margin Requirements, Price Fluctuations and Market Participation in Metal FuturesD. Kim, G. Hardouvelis Journal of Money, Credit and Banking, August 1995, 27: 659 - 671
The Term Structure Spread and Future Changes in Long and Short Rates in the G7 Countries: Is there a Puzzle? G. Hardouvelis Journal of Monetary Economics, March 1994, vol.33, pp.255-283
Margin Requirements, Speculative Trading and Stock Price Fluctuations: The Case of JapanG. Hardouvelis,S. Peristiani Quarterly Journal of Economics, November 1992, 107: 1333-1370
Money and Interest Rates: The Effects of Temporal Aggregation and Data Revisions T. Cunningham, G. Hardouvelis Journal of Economics and Business, February 1992, 44: 19-30
Monetary Policy Games, Inflationary Bias and OpennessG. Hardouvelis Journal of Economic Dynamics and Control, January 1992, 16: 147-164
Money and Interest Rates: The Effects of Temporal Aggregation and Data Revisions T. Cunningham, G. Hardouvelis Journal of Economics and Business, 1992: 44: 19-30
The Term Structure as a Predictor of Real Economic ActivityA. Estrella, G. Hardouvelis Journal of Finance, June 1991, 46(2): 555-576
Commentary: Stock Market Margin Requirements and VolatilityG. Hardouvelis Journal of Financial Services Research, 1989, 3: 139-151.
The Evolution of Federal Reserve Credibility: 1978-1984G. Hardouvelis and Sc. W. Barnhart the Review of Economics and Statistics, August 1989, LXXI: 385-393.
The Predictive Power of the Term-Structure During Recent Monetary Regimes G. Hardouvelis Journal of Finance, June 1988, 43: 339-356.
Stock Prices: Nominal versus Real Shocks, lead article G. Hardouvelis FinanzMarkt und Portfolio Management, Jahrgang 1988, 2: 10-18
Economic News, Exchange Rates, and Interest RatesG. Hardouvelis Journal of International Money and Finance, March 1988, 7: 23-35.
Monetary Policy and Short-Term Interest Rates: New Evidence on the Liquidity EffectG. Hardouvelis Economics Letters, 1987, 25: 63-66.
Optimal Wage Indexation and Monetary Policy in an Economy with Imported Raw MaterialsG. Hardouvelis Journal of International Money and Finance, December 1987,6: 419-432.
Reserves Announcements and Interest Rates: Does Monetary Policy Matter? G. Hardouvelis Journal of Finance, June 1987, 42: 407-422.
Macroeconomic Information and Stock PricesG. Hardouvelis Journal of Economics and Business, May 1987, 39: 131-140.
Exchange Rates, Interest Rates, and Money Stock Announcements: A Theoretical Exposition, G. Hardouvelis Journal of International Money and Finance, December 1985, 4: 443-454.
Commodity Prices, Money Surprises, and Fed CredibilityJ. A. Frankel, G. Hardouvelis Journal of Money, Credit and Banking, November 1985 (part I), 17: 425-438.
Market Perceptions of Federal Reserve Policy, and the Weekly Monetary AnnouncementsG. Hardouvelis Journal of Monetary Economics, September 1984, 14: 225-240.
Are Rational Expectations for Real? R.Craine, G.Hardouvelis Greek Economic Review, April 1983, 5: 5-32.