Η Ελλάδα και οι Ελληνικές Τράπεζες μετά την Κρίση

Η Ελλάδα και οι Ελληνικές Τράπεζες μετά την Κρίση
Author: Γκίκας Α. Χαρδούβελης
Venue: Financial Times, Global Events Conference on “The Future of Banking in Greece,” Grande Bretagne Hotel – Athens
21 Ιανουαρίου 2010

Download Greece & Greek Banks after the  Crisis pdf